• sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
  • 91 312 49 20

Ogłoszenia

Dezynfekcja sieci 22-24.03.2018

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje:

w dniach 22-24.03.2018r. będzie przeprowadzana dezynfekcja sieci wodociągowej w miejscowościach:

Kołbaskowo, Rosówek oraz na terenach wzdłuż autostrady A6 od węzła drogowego DK 13 do granicy państwa

Za utrudnienia przepraszamy


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje, że:

w  dniu 22 marca 2018r. w miejscowościach: Kołbaskowo, Rosówek oraz na terenach wzdłuż autostrady A6 od węzła drogowego DK 13 do granicy państwa może wystąpić krótkotrwałe zabrudzenie wody, spowodowane przywróceniem zasilania po zakończonych pracach remontowych.

Za utrudnienia przepraszamy


Wymiana wodomierzy

Uwaga!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje, że z dniem 31.12.2017r. upłynął pięcioletni termin cechy legalizacji wodomierzy zamontowanych na przełomie 2012 i 2013 roku.

Wymiana i legalizacja wodomierzy głównych wraz z nakładkami do odczytu radiowego wykonywana jest na koszt Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Odbiorcy posiadający wodomierze dodatkowe są obowiązani do ich wymiany we własnym zakresie. [1]

Obowiązek wymiany użytkowanych dodatkowych urządzeń pomiarowych nastąpi w trakcie wymiany wodomierza głównego.

Uprzejmie informujemy o możliwości zlecenia wymiany dla Zakładu,  lub należy odpowiedni wodomierz wraz z nakładką zakupić we własnym zakresie, zamontować i zgłosić odbiór. Brak wymiany ze strony Odbiorcy będzie skutkował rozwiązaniem umowy na rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej i uniemożliwi odliczenie należności za ścieki.

[1] Podstawa prawna: art. 15 pkt. 3 oraz art. 27 pkt. 6  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. 2017.328)


Przerwa w dostawie wody 22.03.2018

UWAGA PRZERWA

W DOSTAWIE WODY

w związku z planowanymi pracami na terenie ujęcia wody w Kołbaskowie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje o przerwie w dostawie wody w dniu 22.03.2018r (czwartek) . w godzinach 12.00 – 17.00 dla miejscowości: KOŁBASKOWO, ROSÓWEK

Za utrudnienia przepraszamy


Przerwa w dostawie wody 15.03.2018

UWAGA PRZERWA

W DOSTAWIE WODY

w związku z awarią sieci wodociągowej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje o przerwie w dostawie wody w dniu 15.03.2018r. Przewidywana godzina przywrócenia zasilania wody godzina 14.00 dla miejscowości: KURÓW, USTOWO, SIADŁO DOLNE I SIADŁO GÓRNE

Za utrudnienia przepraszamy


Przerwa w dostawie wody 14.03.2018

UWAGA PRZERWA

W DOSTAWIE WODY

w związku z awarią sieci wodociągowej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje o przerwie w dostawie wody w dniu 14.03.2018r.  Przewidywana godzina przywrócenia zasilania wody godzina 14.00 dla miejscowości: RAJKOWO

Za utrudnienia przepraszamy


Przerwa w dostawie wody 27.02.2018

UWAGA PRZERWA

W DOSTAWIE WODY

W związku z awarią pompy głębinowej na ujęciu wody w Kamieńcu, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje o przerwie w dostawie wody w dniu 27.02.2018r. do godziny 14:00 dla miejscowości: MOCZYŁY, KAMIENIEC, PARGOWO ORAZ ROSÓWEK 16 I 17.

Przypominamy, że po przywróceniu zasilania  może wystąpić krótkotrwałe  zabrudzenie wody spowodowane wypłukaniem osadów.

 

Za utrudnienia przepraszamy


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Działu Eksploatacji

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Działu Eksploatacji


Dezynfekcja sieci 19-20.02.2018

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje:

w dniach 19-20.02.2018r. będzie przeprowadzana dezynfekcja sieci wodociągowej w miejscowościach: Kamieniec, Pargowo, Moczyły, Rosówek przy przejściu granicznym

Za utrudnienia przepraszamy


Dezynfekcja sieci wodociągowej 9-12.02.2018

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje, że:

w dniach 09-12.02.2018 r. będzie przeprowadzana dezynfekcja sieci wodociągowej w miejscowościach: Przecław, Warzymice, Będargowo

Za utrudnienia przepraszamy