• sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
  • 91 312 49 20

Ogłoszenia

Biuro w dniu 01.06.2018 r. (piątek) będzie nieczynne.

UWAGA!

Biuro Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje, że:  w  dniu 01.06.2018 r. (piątek) będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy


Informacja

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje, że  w dniach 24.05 – 31.05.2018 r. przeprowadzone będą prace związane z przywróceniem zasilania w wodę odbiorców z miejscowości Warzymice oraz Będargowo ze zmodernizowanej stacji uzdatniania wody w Warzymicach.

W związku z powyższym wykonana zostanie dezynfekcja stacji wraz z płukaniem sieci wodociągowej, co może spowodować wahanie ciśnienia oraz krótkotrwałe zabrudzenie na przyłączach.

Prosimy o zwracania szczególnej uwagi na jakość wody w tym okresie oraz zgłaszanie niedogodności pod nr telefonu 91 3116176.

Przepraszamy za utrudnienia.


Przerwa w dostawie wody 14.05.2018

UWAGA PRZERWA

W DOSTAWIE WODY

w związku z planowanymi pracami przyłączeniowymi, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje o przerwie w dostawie wody w dniu 14.05.2018r. w godzinach 8.00 – 13.00 dla miejscowości: STOBNO MAŁE, STOBNO (POSESJE OD KOŚCIOŁA W KIERUNKU STOBNA MAŁEGO)

Za utrudnienia przepraszamy


Dezynfekcja sieci 09-14.05.2018

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje:

w dniach 09-14.05.2018r będzie przeprowadzana dezynfekcja sieci wodociągowej w miejscowościach:

Przecław, Warzymice, Będargowo

Za utrudnienia przepraszamy


4 maja br. biura w Rosówku będą nieczynne

Dyrektor ZWiK informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 4/2018 z dnia 03.01.2018r. w dniu 4 maja br. (piątek) biura zakładu w Rosówku będą nieczynne.


Uwaga : Płukanie sieci

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje, że:

w  dniu 27.03.2018 r. (wtorek) w m. Będargowo oraz Warzymice (wieś) będzie przeprowadzane płukanie sieci wodociągowej, w związku z czym może wystąpić krótkotrwałe zabrudzenie wody.

Za utrudnienia przepraszamy


Dezynfekcja sieci 22-24.03.2018

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje:

w dniach 22-24.03.2018r. będzie przeprowadzana dezynfekcja sieci wodociągowej w miejscowościach:

Kołbaskowo, Rosówek oraz na terenach wzdłuż autostrady A6 od węzła drogowego DK 13 do granicy państwa

Za utrudnienia przepraszamy


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje, że:

w  dniu 22 marca 2018r. w miejscowościach: Kołbaskowo, Rosówek oraz na terenach wzdłuż autostrady A6 od węzła drogowego DK 13 do granicy państwa może wystąpić krótkotrwałe zabrudzenie wody, spowodowane przywróceniem zasilania po zakończonych pracach remontowych.

Za utrudnienia przepraszamy


Wymiana wodomierzy

Uwaga!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje, że z dniem 31.12.2017r. upłynął pięcioletni termin cechy legalizacji wodomierzy zamontowanych na przełomie 2012 i 2013 roku.

Wymiana i legalizacja wodomierzy głównych wraz z nakładkami do odczytu radiowego wykonywana jest na koszt Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Odbiorcy posiadający wodomierze dodatkowe są obowiązani do ich wymiany we własnym zakresie. [1]

Obowiązek wymiany użytkowanych dodatkowych urządzeń pomiarowych nastąpi w trakcie wymiany wodomierza głównego.

Uprzejmie informujemy o możliwości zlecenia wymiany dla Zakładu,  lub należy odpowiedni wodomierz wraz z nakładką zakupić we własnym zakresie, zamontować i zgłosić odbiór. Brak wymiany ze strony Odbiorcy będzie skutkował rozwiązaniem umowy na rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej i uniemożliwi odliczenie należności za ścieki.

[1] Podstawa prawna: art. 15 pkt. 3 oraz art. 27 pkt. 6  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. 2017.328)


Przerwa w dostawie wody 22.03.2018

UWAGA PRZERWA

W DOSTAWIE WODY

w związku z planowanymi pracami na terenie ujęcia wody w Kołbaskowie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje o przerwie w dostawie wody w dniu 22.03.2018r (czwartek) . w godzinach 12.00 – 17.00 dla miejscowości: KOŁBASKOWO, ROSÓWEK

Za utrudnienia przepraszamy